Taisyklės

1. Paslaugos Pirkėjui teikiamos tik elektroniniu būdu t. y. Pirkėjas pats parsisiunčia nupirktas duomenų bazes prisijungęs prie savitarnos sistemos.

2. Teisę naudoti duomenis turi tik Pirkėjas, kuris apmoka už suteiktas paslaugas.

3. Griežtai draudžiama įsigytus duomenis ar atskiras jų dalis perparduoti, leisti naudotis tretiesiems asmenims ar kitaip platinti.

4. UAB "Venito reklama" įsipareigoja pateikti duomenis Pirkėjui per 24 h. nuo apmokėjimo įskaitymo.

5. Pirkėjas, negavęs duomenų, ne vėliau kaip per 5 d.d. privalo informuoti apie tai UAB "Venito reklama"

6. Už įstatymų pažeidimus naudojant duomenis atsako Pirkėjas.

7. UAB "Venito reklama" pateikia duomenis tokius, kokie jie yra viešuose interneto šaltiniuose.

8. Pirkėjas turi teisę reikalauti duomenų patikslinimo, jei jam pateiktuose duomenyse yra daugiau negu 10% įrašų neatitinkančių informacijos platinamos viešuose internetiniuose šaltiniuose.

9. Paslauga laikoma nesuteikta ir pinigai grąžinami tik tuo atveju, jei po pakartotinio Pirkėjo reikalavimo duomenų patikslinimui, duomenys neatitinka 8 punkte aprašyto kokybės kriterijaus.